Loader

Informacije o KIA vozilu

  •  Osnovno o vozilu
Napredni radarski tempomat koristi radarski senzor, postavljen na prednjem delu vozila, koji prepozanje udaljenost od vozila ispred. Ako nije moguće održati sigurnu udaljenost sistem po potrebi zaustavlja vozilo. LKAS koristi posebno nameštenu kameru napred koja detektuje ivice kolovoza i samostalnom asistencijom na upravljaču pomaže vozaču da se zadrži u voznoj traci. Sistem detekcije mrtvog ugla koristi senzore, koji detektuju događanje ispred i iza vozila i vizuelnim znakovima upozorava vozača na vozila u mrtvom uglu i pomaže vozaču pri jednostavnijoj i sigurnijoj promeni saobraćajne trake. Sistem za pomoć pri parkiranju koristi senzore smeštene na boku koji Vam pomažu pri paralelnom i pravougaonom parkiranju na parkiralištu. Ova funkcija Vam pomaže i pri izlazu vozila iz paralelnog parking mesta. Pri brzini do 20 km/h AVM spaja sliku sa 4 kamere (kamera pozadi, napred i dve sa bokova vozila) i nudi Vam ptičju perspektivu prostora oko Vas. Sistem automatskog kočenja u slučaju nužde ocenjuje podatke sa kamere i radara, lako i jednostavno može prepoznati sudar sa drugim vozilom, pešakom ili preprekom te Vas upozorava i u potpunosti zaustavlja vozilo ili bar ublažava posledice.
OPIS
  • Model Optima